Autoři této nové publikace zkoumali vliv genových variant DBP (vitamin D vázající protein, transkalciferin) na infekci a průběh infekce virem SARS-CoV-2. Porovnali frekvenci výskytu alely DBP1 v populaci v 55 zemích s údaji o prevalenci a úmrtnosti na COVID-19. DBP je protein, který v krvi váže lipofilní, a tím pádem v krvi jinak nerozpustný vitamin D, a přenáší ho na místo určení v organizmu.

Z analyzovaných údajů se prokázala jasná korelace mezi výskytem COVID-19 a frekvencí alel DBP1 v dané populaci. Podobně vyšší výskyt alel DBP1 v populaci znamenal nižší úmrtnost kvůli COVID-19.

Souvislost mezi výskytem alely DBP1 v dané populaci a nižší prevalencí a úmrtností v důsledku infekce SARS-CoV-2 lze částečně vysvětlit ochrannými účinky vitaminu D vůči této infekci.

Závěry: Nosiči alely (varianty genu) pro vitamin D vázající protein (transkalciferin) DBP1 mohou být méně náchylní k infekci a úmrtí v důsledku infekce COVID-19. V České republice je výskyt DBP1 u 70 % populace a ve Slovenské republice u 67 % populace.

Full-text