Dostupné informace ukazují nejen, že pacienti s chronickým onemocněním ledvin mají nízké hladiny vitaminu D, ale také že deficience vitaminu D může vést ke zhoršení funkcí ledvin a zhoršení stavu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Suplementace vitaminem D by mohla u pacientů s chronickým onemocněním ledvin vést ke snížené proteinurii a úmrtnosti skrze protektivní a protizánětlivý efekt léčby.

Pubmed

Full-text

Doi