Celkem 333 pacientům s chronickým onemocněním ledvin byly hodnoceny laboratorní výsledky včetně hladin kreatininu, minerálů, hormonů a vitaminu D. Ukázalo se, že u pacientů s chronickým onemocněním bylo běžné pozorovat nízké hladiny vitaminu D, což může přispět k sekundárnímu hyperparathyroidismu. Pouze 21,1% pacientů mělo dostatečné hladiny vitamínu D.

Pubmed

Full-text