Existuje možná asociace mezi deficiencí vitaminu D s kardiovaskulárními chorobami. Z dostupných dat vyplývá, že nedostatek vitaminu D je spojován s postižením koronárních tepen, poinfarktových komplikací, nárůstem zánětlivých markerů a remodelaci srdce. Suplementace vitaminem D by mohla být považována jako jeden z faktorů pozitivně ovlivňující stav kardiovaskulární soustavy.

Pubmed

Full-text

Doi