Nedávno publikovaná meta-analýza 18 klinických studií u 14.154 dialyzovaných pacientů sledovala celkovou a kardiovaskulární úmrtnost těchto pacientů v závislosti na jejich hladině vitamínu D.

Prokázalo se, že u dialyzovaných pacientů klesla s každým zvýšením hladiny vitamínu D o 10 ng/ml (25 nmol/l) celková mortalita o 22% a kardiovaskulární mortalita o 29%.

Full-text

PubMed