U pacientů s diabetem se vyskytuje častá úmrtí kvůli kardiovaskulárním komplikacím. Studie ukazují, že deficience vitaminu D zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Práce zjišťovala u celkem 136 pacientů, jestli nedostatek vitaminu D akceleruje kardiovaskulární příhody a ukládání cholesterolu v makrofázích u pacientů s diabetem. Závěry naznačují, že by nízká koncentrace vitaminu D mohla vysvětlovat zvýšenou tvorbu pěnových buněk (makrofágů s cholesterolem) vyvolanou modifikovanými částicemi LDL (low density lipoprotein) u diabetiků a tím také zvýšenou incidenci kardiovaskulárních příhod u těchto pacientů.

Pubmed

Full-text

Doi