Multicentrická randomizovaná kontrolovaná klinická studie srovnávala účinnost a bezpečnost dvou perorálních dávkovacích režimů vitaminu D3 (cholekalciferolu): týdenního podávání 30 000 IU a denního podávání 1 000 IU vitaminu D3 po dobu 12 týdnů u lidí s nedostatkem vitamínu D.

Šedesát šest pacientů s deficiencí vitaminu D, tzn. sérová hladina 25(OH)D pod 20 ng/ml (50 nmol/l), bylo randomizováno do tří ramen s následujícím dávkováním cholekalciferolu – skupina
WD30K (jedna tableta 30 000 IU jednou týdně = denní ekvivalent 4 286 IU), skupina SDD1K (jedna tableta 1 000 IU denně) a kontrolní skupina MD30K (jedna tableta 30 000 IU jednou měsíčně = denní ekvivalent 1 000 IU).

Za 8 týdnů bylo hodnoty 25(OH)D nad 25 ng/ml dosaženo u 95 % pacientů ve skupině WD30K oproti pouze 33 % ve skupině SDD1K. Ještě výraznější rozdíl byl pozorován v dosažení hladiny 25(OH)D 75 nmol/l, jíž dosáhlo 91 % pacientů ve skupině WD30K oproti pouze 10 % ve skupině SDD1K za 8 týdnů a 95 % oproti 24 % za 12 týdnů terapie (viz tabulka č. 1.).

Na dávce závislý vzestup hladiny 25(OH)D byl 5,65 – 7,3 nmol/l/týden ve skupině léčené jednou tabletou 30 000 IU jednou týdně, zatímco ve skupině léčené 1 000 IU jednou denně činil pouze 3,3 – 4,25 nmol/l/týden po osmi týdnech léčby (viz. graf č. 1.).

Mezi oběma léčenými skupinami, ani ve srovnání s kontrolní skupinou, nebyl nalezen rozdíl v laboratorních ani jiných parametrech bezpečnosti.

Závěr: Tato studie prokázala bezpečnost a účinnost zaváděcího týdenního dávkovacího schématu
30 000  IU vitamínu D3 v perorálních tabletách ve srovnání se standardním udržovacím schématem
1 000 IU denně u dospělých pacientů s deficiencí vitamínu D. Zaváděcí dávkování 30 000 IU vitamínu D jednou týdně po dobu 12 týdnů nenarušuje bezpečnost, a přitom přináší účinný nástroj k normalizaci hladiny 25(OH)D na 75 nmol/l u těchto pacientů.

Zdroj:

Toth BE, Takacs I, Szekeres L, Szabo B, Bakos B, et al. (2017) Safety and Efficacy of Weekly 30,000 IU Vitamin D Supplementation as a Slower Loading Dose Administration Compared to a Daily Maintenance Schedule in Deficient Patients: A Randomized, Controlled Clinical Trial. J Pharmacovigil 5: 233.

  • PubMed: N/A
  • Full-text
  • DOI:4172/2329-6887.1000233
  • Datum vydání:
    • Rok: 2017
    • Měsíc: 08