Review z roku 2017 vybralo dostupná epidemiologická data se závěrem, že plasmatická koncentrace vitaminu D je nejen významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních příhod, ale také určuje stav a progresi kardiovaskulárních chorob.

Pubmed

Full-text

doi