Na univerzitním gynekologickém oddělení hodnotili 463 žen po menopauze (věk: 45-75 let), které neužívaly vitamín D ani neměly žádné onemocnění oběhové soustavy. Ženám byly stanoveny hodnoty vitamínu D. Za metabolický syndrom byl považován současný výskyt 3 a více těchto parametrů u dané ženy: obvod pasu nad 88 cm, hladina triglyceridů nad 150 mg/dl, hladina HDL cholesterolu pod 50 mg/dl, krevní tlak nad 130/85 mmHg a hladina glukózy v séru nad 100 mg/dl.

Pouze 32% postmenopauzálních žen mělo dostatečnou hladinu vitamínu D. Ženy s deficitem vitamínu D měly zároveň nejvyšší výskyt metabolického syndromu, který se považuje za rizikový faktor kardiovaskulárních nemocí, vyšší hladiny triglyceridů a nižší hladiny HDL cholesterolu oproti ženám s normálními hladinami vitamínu D.

PubMed

Full-text