Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie hodnotila kombinaci 15 týdenního redukčního programu (2900 kJ/den) s nebo bez suplementace 600 mg kalcia a 5 mcg (200 IU) vitaminu D (2x denně) oproti placebu. Výsledky se měřily pomoci hodnocení obsahu tělesného tuku a denního příjmu energie.

Zařazeno bylo celkem 63 účastnic s nadváhou nebo obezitou. K významnému snížení tělesné hmotnosti, obsahu tělesného tuku a spontánního příjmu bylo dosaženo u pacientek se sníženým příjmem vápníku na počátku studie.

Autoři přikládají určitý efekt vápníku s vitaminem D na kontrolu apetitu u pacientů s dříve nízkými hladinami vápníku.

Pubmed

Fulltext