Cílem studie bylo otestovat, zdali podávání 50 000 IU týdně vitaminu D nebo placeba po dobu 12 týdnů nebo může snížit epizody urgentní močové inkontinencí.

Randomizovaná klinická studie provedená v USA zahrnula 56 pacientek starších 50 let s alespoň 3 epizodami inkontinence během 7 dní screeningového okna a současně sérovou koncentrací 25(OH)D nižší než 30 ng/ml.

Výsledky: Snížení epizod urgentní inkontinence v léčebné skupině bylo 43 % oproti placebu s 27.6% redukcí. V podskupině afroamerických pacientek bylo snížení episod 63.2 % a u obézních pacientek bylo snížení 54.1 %.

Závěr: I když bylo pozorováno snížení frekvence urgentní močové inkontinence a jejích příznaků ve všech skupinách žen, statistické významnosti bylo dosaženo pouze v podskupině afroamerických pacientek.

Pubmed

Fulltext