Již dlouho je známa souvislost mezi mužskou neplodností a deficitem vitaminu D.

Cílem této studie bylo sledovat hladinu vitaminu D a testosteronu u plodných a neplodných mužů a porovnat kvalitu jejich spermií.

Na klinice asistované reprodukce byla provedena analýza kvality (morfologie a motilita) a kvantity spermií u 313 mužů. Následně byli muži rozděleni do kategorií podle hladiny vitaminu D a výsledků analýzy spermatu.

Výsledky: Hodnoty celkového počtu, motility a morfologie spermií a sérové hladiny vitaminu D byly významně vyšší ve skupině mužů s normálním spermatem (186 mužů) ve srovnání s jedinci (127 mužů) ve skupině s abnormálními parametry spermií.

Hladiny vitaminu D byly významně vyšší u mužů s normálními parametry spermií (81 nmol/l) oproti mužům s abnormálními spermiemi (65 nmol/l); p <0,001.

Také sérové hladiny testosteronu měly významnou pozitivní korelaci s koncentrací vitaminu D.

Závěry: Tato studie potvrdila souvislost hladiny vitaminu D a parametrů kvality a kvantity spermií a testosteronu. U mužů s normálním spermiogramem se nacházely vyšší hladiny vitaminu D. Výsledky naznačují vliv hladiny vitaminu D na mužské reprodukční funkce potřebné pro plodnost.

Pubmed

Full-text