V dnešní době je u široké veřejnosti velmi rozšířené užívání vitaminu D ve vyšších než obvykle doporučovaných dávkách. Cílem této analýzy bylo zjistit vliv užívání vitaminu D v dávkách až do 15.000 IU denně u běžných lidí na metabolizmus vápníku, funkce ledvin, jater a imunitních funkcí.

Odborníci z USA a Kanady hodnotili údaje od 3.882 lidí, pro které byly k dispozici výsledky krevní analýzy při vstupu do programu a pak v následném sledování po dobu 6-18 měsíců. Účastníci programu užívali různé dávky vitaminu D (1.000 – 15.000 IU denně). Cílem bylo dosažení hladin sérového 25-hydroxyvitaminu D (25 (OH) D) alespoň 100 nmol/l.

Výsledky: Sérové koncentrace vitaminu D až do hladiny 300 nmol/l byly dosaženy bez narušení homeostázy vápníku a bez výskytu toxicity. Hyperkalcémie a hyperkalciurie nesouvisely se zvýšením koncentrací vitaminu D ani s užívanou dávkou vitaminu D.

K dosažení sérových koncentrací vitaminu D nad 100 nmol/l bylo nutné v průměru užívat 6.000 IU vitaminu D denně u lidí s normální hmotností (normální body-mass index – BMI). U lidí s nadváhou bylo nutné k dosažení této koncentrace vitaminu D podávat vyšší dávky vitaminu D. U lidí s nadváhou (dle BMI) to bylo 7.000 IU denně, u obézních 8.000 IU denně. Sérové hladiny vitaminu D nad 100 nmol/l bylo dosaženo výše uvedenými dávkami bez jakýchkoli známek toxicity.

Touto analýzou se zjistilo, že sérové koncentrace vitaminu D do 300 nmol/l jsou bezpečné.

Full-text

Pubmed