„Frailty“ syndrom znamená nejen „křehkost“ pohybového aparátu a zvýšenou náchylnost k pádům a zlomeninám (osteoporóza a oslabení svalů = sarkopenie), ale také křehkost celého organizmu, která se projevuje častějšími infekcemi, psychickou labilitu a rychlejším úbytkem kognitivních funkcí.

Rozdíl mezi tímto syndromem a přirozeným stárnutím je možnost léčby „frailty“ syndromu adekvátní dávkou vitaminu D.

Odborníci v této oblasti provedli klinické sledování, které mělo osvětlit vztah mezi závažností frailty syndromu, mortalitou (úmrtností) a výživou a ostatními parametry postižených lidí. Do této observační studie bylo zařazeno 9.030 účastníků.

Ze všech sledovaných parametrů výživy, stavby těla a krevních testů většina souvisela se závažností frailty syndromu. Avšak pouze nízká hladina vitaminu D statisticky signifikantně souvisela i s vyšší mortalitou a to bez ohledu na závažnost frailty syndromu.

Pubmed

Full-text