Fibrilace síní je běžná srdeční arytmie s vysokým rizikem následků (zejm. cévní mozkové příhody). Observační studie naznačují, že nedostatek vitaminu D je spojen s vyšším rizikem fibrilace síní. Autoři této studie publikace porovnávali výskyt fibrilace síní se suplementací vitaminu D3 (1600 IU/denně nebo 3200 IU/denně) oproti placebu po dobu 5 let.

Výsledky: Během průměrné doby sledování 4,1 roku byla fibrilace síní (FS) diagnostikována u 190 účastníků. U pacientů užívajících 1600 IU vitaminu D3 denně bylo oproti pacientům na placebu o 27 % nižší výskyt FS, u pacientů užívajících 3200 IU vitaminu D3 denně bylo oproti pacientům na placebu o 32 % nižší výskyt FS.

Závěry: Tato studie prokazuje přínos suplementace vysokými dávkami vitaminu D v prevenci FS u starší populace, a to navzdory relativně vysokým výchozím koncentracím 25(OH)D.

Full-text