Úvod a cíl

Tato randomizovaná klinická studie zkoumala účinnost a bezpečnost suplementace vysokodávkovým vitaminem D (VDS) a standardní farmakoterapií v urologii (SU) v léčbě hyperaktivního močového měchýře u dětí.

Metodika

Pro účely studie v akademickém centru v Číně mezi a červnem 2023 byla nadesignovaná tříramenná randomizovaná klinická studie. Vhodní pacienti (n=303) byli randomizováni tak, aby dostávali 8 týdnů vysoké dávky VDS (měkké tobolky, 2400 IU/d) plus SU (skupina VDS + SU; N=100), která byla zastoupena standardně používaným solifenacinem (5–10 mg/den) nebo samotné SU (skupina, N=101).

Primárním výsledkem bylo snížení frekvence močení. Sekundární výsledky zahrnovaly zlepšení urgence, různé poruchy (včetně nykturie), skóre kvality života, skóre symptomů dolních močových cest u dětí a spokojenost účastníků studie. Zároveň byly v každé skupině zaznamenány nežádoucí účinky související s léčbou.

Výsledky

Účastníci studie měli střední věk 82,0 měsíců a jejich výchozí průměrná hladina vitaminu D byla 22,64 ng/ml. Skupina VDS + SU vykázala větší zlepšení močení za den než skupina SOL + SU (medián rozdílu 3,0; 95% CI, 2,0 až 3,5; P < 0,001) a skupina SU (medián rozdílu 4,0; 95% CI, 3,0 do 5,0; P < 0,001) po intervenci.

Skupina VDS + SU také prokázala nejvýraznější zlepšení kvality života a skóre symptomů dolních močových cest u dětí. Spokojenost pacientů byla podobná mezi skupinami SOL + SU a SU. Skupina VDS + SU neukázala zvýšené riziko nežádoucích účinků souvisejících s léčbou ve srovnání s ostatními skupinami.

Závěr

Vysoké dávky vitaminu D s uroterapií byly účinné a dobře tolerované při léčbě hyperaktivního močového měchýře u dětí, což naznačuje jeho potenciál jako nové terapeutické možnosti pro tuto populaci.

PubMed

Fulltext