Akné je chronické kožní onemocnění související s citlivostí kůže k bakteriální infekci, špatným stavem pokožky a zároveň s výkyvy hladin hormonů.

Stav kůže a plazmatické hodnoty vitaminu D byly sledovány u 43 nemocných s akné a u 46 lidí bez akné jako kontrolní skupina.

Pacienti s akné měli výrazně nižší hladiny vitaminu D, i když není možné vytvořit přímou kauzalitu mezi těmito proměnnými. Určitý vztah ale pozorován byl.

Pubmed

Fulltext