Nedávné studie naznačují souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a infekcí COVID-19. Izraelští vědci provedli populační studii mezi 4,6 miliony členů Clalit Health Services (CHS) a shromáždili výsledky jejich testů hladiny vitaminu D provedených v letech 2010 až 2019. Výzkumníci hodnotili vztah mezi nedostatkem vitaminu D a výskytem COVID-19 ve 200 lokalitách. Navíc porovnali 52.405 infikovaných pacientů s 524.050 kontrolními jedinci stejného pohlaví, věku, zeměpisné oblasti a posoudili vztah mezi jejich výchozími hladinami vitaminu D, užíváním vitaminu D v posledních 4 měsících a pozitivitou na COVID-19.

Výsledky: Autoři pozorovali vysoce významnou souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a výskytem COVID-19 (p<0,001). Dále zjistili významnou souvislost mezi nízkou hladinou vitaminu D a rizikem COVID-19, přičemž nejvyšší riziko bylo pozorováno u lidí se závažným nedostatkem vitaminu D. Významný ochranný účinek byl pozorován u těch osob, kteří v posledních 4 měsících užívali perorálně vitamin D.

Závěry: V této rozsáhlé populační studii se prokázala silná souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a výskytem COVID-19. Užívání vitaminu D bylo spojeno se sníženým rizikem infekce COVID-19.

Full-text