Chronická rhinosinusitida (zánět dutiny nosní a vedlejších nosních dutin) je chronický zánět horních cest dýchacích způsobený imunitní dysfunkcí. Etiologie onemocnění však není dosud dobře stanovena. Několik studií ukázalo, že odlišné hladiny vitaminu D v séru mohou v patofyziologii hrát roli.

Cílem studie bylo provést metaanalýzu studií srovnávajících sérovou hladinu vitaminu D u pacientů s chronickou rhinosinusitidou a kontrolu a vyhodnotit tak potenciální asociaci hladiny vitaminu D s výskytem onemocnění.

Analýza hodnotila databáze jako Pubmed, Web of Science, Embase a Cochrane Library. Ze 176 studií bylo do metaanalýzy zahrnuto pouze 8 studií zahrnujících 337 pacientů s chronickou rhinosinusitidou a 179 zdravých. V souhrnné analýze studií vykazovali pacienti s chronickou rhinosinusitidou snížené koncentrace vitaminu D. U pacientů s nosními polypy byla pozorována ještě nižší hladina vitaminu D u onemocnění.

Výsledky naznačují, že sérová hladina vitaminu D může být spojena s výskytem chronické rhinosinusitidy, protože byla zjištěna významná asociace, zejména u pacientů s nosními polypy.

Pubmed

Fulltext