Odborníci z USA a Kanady provedli metaanalýzu publikovaných klinických studií ohledně výskytu závažných nemocí a předčasných úmrtí v Kanadě v závislosti na hladině vitaminu D.

Na základě výsledků této analýzy spočítali, že pouhým zvýšením hladin vitaminu D u Kanaďanů z průměrné hodnoty 61 nmol/l na 100 nmol/l by došlo za jeden kalendářní rok ke snížení výskytu:

  • rakoviny o 11 % (pokles počtu úmrtí o 10.870 případů),
  • roztroušené sklerózy (sclerosis multiplex) o 40 % (pokles počtu úmrtí o 200 případů),
  • nemocí oběhové soustavy (kardiovaskulární choroby) o 14 % (pokles počtu úmrtí o 8.530 případů),
  • demence o 7 % (pokles počtu úmrtí 700 případů),
  • cukrovky (diabetes mellitus) o 11 % (pokles počtu úmrtí o 1290 případů),
  • osteoporózy (zlomeniny krčku stehenní kosti) o 22 % (pokles počtu úmrtí o 10.870 případů),
  • nemocí dýchací soustavy (respirační choroby) o 25 % (pokles počtu úmrtí o 1.440 případů).

Full-text

PubMed