U pacientů podstupujících dlouhodobou dialýzu jsou infekce časté a mohou být i fatální.

Tato metaanalýza klinických studií hodnotila vliv užívání vitaminu D nebo aktivátorů receptoru pro vitamin D u těchto pacientů na riziko infekcí a závislost hladiny vitaminu D na vznik infekcí. 17 studií splnilo kritéria pro zařazení, přičemž 6 studií sledovalo závislost na sérové ​​koncentraci vitaminu D (n = 5.714 pacientů) a 11 studií sledovalo vliv užívání vitaminu D (n = 92.309 pacientů).

Riziko infekce bylo u pacientů s vysokou nebo normální hladinou vitaminu D o 39% nižší než u pacientů s nízkými hladinami. Ve srovnání s těmi, kteří neužívali vitamin D, bylo riziko infekce o 41% nižší u těch, kteří užívali vitamín D.

Závěr: Vysoké nebo normální sérové ​​hladiny vitaminu D a užívání vitaminu D a aktivátorů jeho receptoru byly spojené s nižším rizikem infekce u pacientů podstupující dlouhodobou dialýzu.

 

Pubmed

Full-text