Autoři této publikace provedli analýzu několika literárních databází a vyhodnotili výsledky několika klinických studií sledujících vliv podávání vitaminu D na svalovou sílu u atletů ve věku 18-45 let.

Výsledky: Podávání dávky 600 – 5.000 IU vitaminu D3 denně po dobu 4 týdnů až 6 měsíců bylo spojeno se zvýšením svalové síly u zdravých atletů až o 18.75 %. Podávání vitaminu D2 nemělo na svalovou sílu atletů žádný vliv.

Pubmed

Fulltext