Fibromyalgie je komplexní problém s řadou souběžných potíží, z nichž deprese a úzkost jsou často se vyskytující. Již byla prokázána souvislost mezi nízkými hladinami vitaminu D a fibromyalgií, ne však mezi neurologickými symptomy včetně deprese a úzkosti. Pacienti s deficiencí vitaminu D měli vyšší nálezy na škále hodnocení úzkosti než pacienti s nižší hladinou nebo normální hladinou vitaminu D v plasmě.

Nedostatek vitaminu D je běžný u pacientů s fibromyalgií, ale více se objevuje u pacientů s úzkostí a depresemi.

Pubmed

Fulltext