V poslední době se stále víc doporučuje podávání vysokých dávek vitaminu D, ačkoliv dosud není zcela znám bezpečností profil tohoto dávkovacího režimu. Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie byla zahájena z důvodu zjištění bezpečnosti (dotazníkovým sběrem dat o výskytu nežádoucích účinků) podávání vysokých dávek vitaminu D3 po dobu až 4 let.

Celkem 5.108 dospělých osob na Novém Zélandu užívalo měsíční dávku 100.000 IU vitaminu D3 nebo placebo po dobu 3,3 roku (medián). Dohromady 419 (16,5 %) účastníků užívajících vitamin D3 a 399 (15,8 %) účastníků užívajících placebo nahlásilo více než 1 nežádoucí účinek. Rozdíl nebyl statisticky významný (p=0,63)

Podávání měsíční dávky 100.000 IU vitaminu D3 po dobu více než 3 let je co do výskytu nežádoucích účinků srovnatelné s placebem = bezpečné.

Fulltext

Pubmed