Nízké hladiny vitaminu D narušují osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) a výskyt deprese, i když kauzalita dosud nebyla stanovena. Studie hodnotila účinky podávání vitaminu D3 na závažnost deprese s monitorováním významných neurotransmiterů (oxytocin, serotonin) u pacientů s mírnou až středně těžkou depresí.

Design studie stanoven na 8týdenní dvojitou zaslepenou randomizovanou klinickou studii s 56 pacienty ve věku 43,0 ± 1,15 roku. Pacienti byli rozděleni do skupin (i) intervenční (50.000 IU cholekalciferol/2 týdny) a (ii) kontrolní (placebo).

Osmitýdenní podávání 50.000 IU vitaminu D3 jednou za 14 dní anebo zvýšená koncentrace 25(OH)D u pacientů s mírnou až středně těžkou depresí významně zlepšily závažnost jejich stavu.

Pubmed

Fulltext