Úvod

Hyperaktivní močový měchýř se léčí hlavně behaviorální a medikamentózní terapií, nicméně symptomy častého močení a případné inkontinence je obtížné odstranit. Existuje tedy neustálá neuspokojená potřeba nových léčiv s mechanismem substitučního nebo jiného podpůrného účinku.

Není dosud známo, zda nedostatek vitaminu D může vést k hyperaktivnímu močovému měchýři nebo močové inkontinenci, případně zda suplementace vitaminem D vede ke zmírnění příznaků hyperaktivního močového měchýře. Tento systematický přehled s metaanalýzou byl proveden s cílem zjistit, zda hyperaktivní měchýř souvisí právě s nedostatkem vitaminu D.

Výsledky

Při vyhledávání literatury bylo identifikováno celkem 706 článků, z nichž 13 bylo nakonec zahrnuto do systematického přehledu: 4 randomizované kontrolované studie, 3 kohortové studie, 3 průřezové studie a 3 případové kontrolní studie.

Zvýšené riziko hyperaktivního močového měchýře a močové inkontinence bylo pozorováno u nedostatku vitaminu D (poměr pravděpodobnosti [OR] = 4,46; 95 % CI, 1,03–19,33; P = 0,046 a OR = 1,30; 95 % CI, 1,01–1,66 P = 0,036).

Hladiny vitaminu D byly relativně nízké u pacientů s hyperaktivním měchýřem nebo močovou inkontinencí (SMD = -0,33; 95% CI, -0,61 až -0,06, P = 0,019).

Na základě existujících dat se riziko močové inkontinence po suplementaci vitaminem D snížilo o 66 % (OR = 0,34; 95 % CI, 0,18-0,66; P = 0,001).

Závěr

Nedostatek vitaminu D zvyšuje riziko hyperaktivního močového měchýře a močové inkontinence. Zároveň suplementace vitaminem D snižuje riziko močové inkontinence. Suplementace vitaminu D by mohla být uznávána jako účinná strategie v rámci prevence nebo zmírnění symptomů hyperaktivního močového měchýře, včetně inkontinence.