Signalizace skrze vitamin D byla prokázána jako důležitá v řadě studií týkajících se rakoviny prostaty i jinými druhy rakoviny. Zároveň se ukazuje, že vitamin D může být důležitý při rozvoji a také z hlediska prognózy rakoviny prostaty. Poruchy signalizace vitaminu D mohou být cílem prevence a léčby rakoviny prostaty. Tato práce se zaměřila na shrnutí dostupných dat o použití vitaminu D při léčbě rakoviny prostaty.

Tento přehledový článek začíná popisem epidemiologických studií o roli vitaminu D při rakovině prostaty. Hlavní zjištění uvádějí vyšší riziko rakoviny prostaty (i se smrtelnými následky) u mužů žijících v severních zeměpisných šířkách. Zjistilo se rovněž vyšší celkové riziko rakoviny prostaty a/nebo špatné prognózy u mužů, jejichž odhadovaný příjem vitaminu D je nízký.

V dalších částech se autoři věnují protirakovinovému účinku vitaminu D a jeho analogů, stejně jako přídatnému léčebnému efektu vitaminu D při použití jiných protinádorových terapií. Poslední sekce se věnuje klinickým studiím u rakoviny prostaty.

Závěr: Existují údaje naznačující důležitost signalizace vitaminu D u rakoviny prostaty, což se může využít v rámci léčby prokázaných druhů rakoviny – buď samostatně nebo v kombinaci s jinými antineoplastickými látkami.

Full-text