Vitamin D moduluje systémovou zánětlivou reakci prostřednictvím interakce s imunitním systémem. Jako takový má možnou ochrannou roli před rizikem infekcí dýchacích cest a dalších nemocí, což může být užitečné zejména během pandemie COVID-19.

Italští vědci v této metaanalýze 43 studií sledovali výsledky observačních nebo klinických studií uvádějích prognózu a průběh infekce COVID-19 u pacientů s nedostatečnými hladinami vitaminu D od počátku pandemie do konce ledna 2021.

Výsledky: Autoři zhodnotili souvislost mezi sérovou koncentrací vitaminu D a rizikem, závažností a úmrtností na infekci COVID-19. U subjektů s nedostatečnými hladinami vitaminu D bylo riziko nakažení infekcí COVID-19 o 26 % vyšší ve srovnání s pacienty s normálními koncentracemi vitaminu D (p <0,01). Nedostatek vitaminu D byl také spojen s těžším průběhem COVID-19 a o 22 % vyšší úmrtností na tuto infekci než u pacientů s normálními hladinami vitaminu D (p <0,01 ).

Závěry: Nízké hodnoty vitaminu D vedou k vyššímu riziku infekce, úmrtnosti a závažnosti průběhu COVID-19. Suplementaci vitaminem D lze považovat za preventivní a zároveň i terapeutické opatření.

PubMed