Nedostatek vitaminu D je spojen s vyšší úmrtností na COVID-19. Navíc se sérové hladiny vitaminu D během systémových zánětlivých reakcí dále snižují. V této prospektivní studii irští vědci zkoumali, zda existuje souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a nemocniční úmrtností v důsledku pneumonie způsobené virem SARS-CoV-2 u neočkovaných pacientů. Do studie bylo zařazeno 232 pacientů (bělochů o průměrném věku 52 let, 60 % mužů) infikovaných virem SARS-CoV-2 (infekce ověřená pomocí PCR testu). Všichni pacienti vyžadovali hospitalizaci s doplňkovou oxygenoterapií.

Výsledky:

  • Riziko úmrtí u pacientů starších 70 let se sérovou hladinou vitaminu D nižší než 30 nmol/l bylo 55 %.
  • Riziko úmrtí u pacientů starších 70 let se sérovou hladinou vitaminu D vyšší než 30 nmol/l bylo 25 %.
  • Riziko úmrtí u pacientů mladších 70 let se sérovou hladinou vitaminu D nižší než 30 nmol/l bylo 11,8 %.
  • Riziko úmrtí u pacientů mladších 70 let se sérovou hladinou vitaminu D vyšší než 30 nmol/l bylo 2,2 %.

Závěry: Neočkovaní pacienti s nízkou hladinou vitaminu D mají několikanásobně vyšší mortalitu v důsledku zánětu plic vyvolaného virem SARS CoV-2.

Full-text