Cílem této studie bylo stanovit účinnost a bezpečnost suplementace vitaminu D3 v prevenci infekce SARS-CoV-2 u vysoce exponovaných jedinců a to v době před zahájením vakcinačních programů proti této infekci.

Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie proběhla od 15. 6. 2020 do 30. 12. 2020 a byli do ní zařazeni zdravotničtí pracovníci ze čtyř nemocnic v Mexico City, kteří byli negativně testováni na infekci SARS-CoV-2 a kteří se starali o hospitalizované pacienty s COVID-19. Účastníci byli náhodně rozděleni tak, aby dostávali buď 4.000 IU vitaminu D3 denně nebo placebo. a to po dobu 30 dní. PCR testy byly provedeny na začátku studie a byly opakovány, pokud se během sledování objevily projevy COVID-19. Sledování trvalo 45 dní.

Výsledky: Studie se zúčastnilo 321 osob, 150 ve skupině suplementované vitaminem D a 152 v placebové skupině. Riziko infekce virem SARS-CoV-2 byla o 77 % nižší ve skupině suplementované vitaminem D oproti placebové skupině (6,4 % vs. 24,5 %, p < 0,001, RR: 0,23) a bylo spojeno se zvýšením sérových hladin vitaminu D3. Nebyly zjištěny žádné významné nežádoucí účinky.

Závěry: Suplementace vitaminu D3 u vysoce exponovaných jedinců zabraňuje infekci SARS-CoV-2 bez závažných nežádoucích účinků a to nezávisle na původní sérové hladinu vitaminu D.

Full-text