Úvod

Tato studie měla za cíl prozkoumat dlouhodobý účinek suplementace vitaminem D ve srovnání s placebem po dobu 5 let u pacientů s osteoartrózou kolene (OA). Navíc se autoři zaměřili na popis udržení dostatečných sérových hladin vitaminu D po dobu 5 let u OA kolene.

Metody

Pacienti (n = 173) z Hobartova centra a studie Vitamin D Effects on Osteoarthritis (VIDEO) byli extenzivně sledováni 3 roky po ukončení 2leté experimentální výzkumné léčby. Účastníci byli klasifikováni jako skupina s dostatkem vitamínu D (n = 79) a nedostatkem vitamínu D (n = 61).

Výsledky

Po 3 letech od ukončení klinické studie nebyl mezi oběma skupinami významný rozdíl ve změně symptomů OA kolene, deprese a sérových hladin zánětlivých markerů IL6 a hs-CRP.

Na druhou stranu u pacientů, kteří neuvedli žádnou operaci kolene (KS), došlo k významnému zlepšení funkce WOMAC (β: – 83,7, 95% CI: – 167,3, 0) a skóre deprese (β: – 1,3, 95% CI: – 2,3, – 0,2) ve skupině s vitaminem D ve srovnání se skupinou s placebem. Pacienti, kteří si udrželi adekvátní hladiny vitaminu D po dobu 5 let, měli významně menší bolest kolene (β: – 33,9, 95% CI: – 65,7, – 2) a fyzickou dysfunkci kolene (β: – 105,5, 95% CI: – 198,2, – 12,8) než pacienti s nedostatkem vitaminu D po dobu 5 let.

Závěr

Suplementace vitaminem D po dobu 2 let nebo udržení dostatečné hladiny vitaminu D po dobu 5 let nebyly spojeny se statisticky významnými rozdíly ve změně symptomů kolenního kloubu během 5 let.

U pacientů bez operace kolene však 2letá suplementace vitaminu D a udržování dostatečného množství vitaminu D došlo ke zlepšením symptomů OA kolene.

PubMed