Placebem kontrolovaná studie se snažila zjistit vztah mezi plazmatickou koncentrací vitaminu D a depresemi u pacientů s nadváhou nebo obezitou a zhodnotit účinek podávání 20 000 nebo 40 000 IU  vitaminu D jednou týdně po dobu 1 roku na symptomy deprese.

Celkem bylo zařazeno 441 pacientů. Pacienti s vyššími koncentracemi vitaminu D byli vyhodnoceni lépe na emoční škále a zároveň došlo k významnému zlepšení symptomů u pacientů léčených vitaminem D v porovnání se skupinou na placebu.

Vysoké dávky vitaminu D zřejmě zlepšují klinický stav pacienta trpícího depresemi.

U pacientů léčených těmito dávkami vitaminu D (měsíční kumulativní dávka 80 000 – 160 000 IU) po dobu jednoho roku došlo ke snížení hladiny parathormonu (PTH) což naznačuje dosažení optimálních hladin vápníku v séru. U žádného z léčených pacientů nedošlo k hyperkalcemii.

Pubmed

Fulltext