V novém vydání prestižního amerického časopisu JAMA byla publikována analýza výsledků z randomizované, placebem kontrolované klinické studie zahrnující pacienty ve stádiu 1 až 3 rakoviny trávicího traktu (kolorektální karcinom, karcinom tenkého střeva, žaludku a jícnu).

Do analýzy bylo zahrnuto 260 mužů a 132 žen s průměrným věkem 66 let. Jistá podskupina pacientů byla identifikovaná jako p53-imunoreaktivní. Protein p53 je přítomen v normálních buňkách pouze v malé koncentraci a slouží k potlačení nádorového růstu buněk (nádorový supresor). Jakmile dojde k mutaci genu pro protein p53, stane se onkogenem a naopak rakovinové bujení podporuje. Mutovaný onkogen p53 je nadměrně vyjádřen až u 40-50 % rakovin trávicího systému a často vyvolává imunitní reakci proti rakovinným buňkám, která tyto buňky ničí.

V publikované studii byla analyzována data od p53-imunoreaktivních pacientů (s mutovaným onkogenem p53), včetně 54 pacientů kteří užívali 2 000 IU vitaminu D3 denně a 26, kteří dostávali placebo.

Výsledky: Pacienti, kteří užívali 2000 IU vitaminu D3 denně, měli statisticky výrazně vyšší šanci na 5leté přežití bez relapsu rakoviny ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo; konkrétně ti, kteří dostávali placebo měli 3,7krát vyšší riziko úmrtí nebo relapsu ve srovnání s těmi, kteří dostávali vitamín D3.

Full-text

Komentář 1

Komentář 2