Plazmatické koncentrace metabolitů vitaminu D, parathormonu a kalcitriolu jsou považovány za nové ukazatele rizika kardiovaskulárních chorob. Zároveň se ukazuje, že kalcitriol zvyšuje lipogenezi a snižuje lipolýzu.

V této studii se proto studoval efekt podávání vitaminu D na úbytek hmotnosti a hodnoty dalších ukazatelů rizika kardiovaskulárních chorob u 200 pacientů s nadváhou  po dobu 1 roku.

Ukázalo se, že podávání 83 mcg (3 320 IU) vitaminu D denně sice přímo nesnížilo hmotnost, nicméně významně dokázalo zlepši (snížit) několik markerů rizika kardiovaskulárních chorob včetně lipidového profilu a to zvláště u pacientů s nízkými hladinami vitaminu D na počátku studie.

Pubmed

Fulltext