Vitamín D3 má imunomodulační funkce a jeho nedostatek je spojen s těžším průběhem astmatu. Autoři této nové vědecké publikace se zaměřili na posouzení imunoregulačních účinků užívání vitaminu D3 na manifestaci astmatu, se zvláštním zaměřením na T buňky a lymfoidní buňky typu 2.

Předškolní děti a dospělí s astmatem byli analyzováni co se týče suplementace vitaminu D3 a sérových hladin vitaminu D3. Navíc, na myším modelu astmatu vyvolaného ovalbuminem byly zkoumány účinky dostatku a deficitu vitaminu D3 ve stravě na imunitní mechanismy T lymfocytů a lymfoidních buněk typu 2.

Výsledky: Autoři zjistili výskyt méně závažného a lépe kontrolovaného průběhu astmatu spolu se sníženou potřebou steroidů u předškolních dětí a dospělých astmatiků, kteří užívali vitamin D. Také u myší krmených vitaminem D3 se projevilo snížení projevů astmatu spolu se snížením sérových hladin IgE, snížením množství hlenu v dýchacích cestách a zvýšenou tvorbou IL-10 plicními buňkami. Dále se objevilo zvýšení efektorových T buněk a paměťových T buněk v plicní tkáni a také indukci protizánětlivých lymfoidních buněk produkujících IL-10.

Závěry: Užívání vitaminu D3 vede ke zlepšení klinických projevů astmatu ve studiích na lidech i v experimentálním alergickém astmatu, což naznačuje, že vitamin D3 zvyšuje protizánětlivou imunitní reakci v plicních prostřednictvím lymfoidních buněk a paměťových buněk. Tato zjištění podtrhují důležitost dostatečných sérových hladin vitaminu D3 u pacientů s astmatem a poskytují nový pohled na imunoregulační roli vitaminu D3 u alergického astmatu. Tato práce ukazuje potenciální další terapeutický přínos vitaminu D3 pro pacienty s astmatem vyvolaným alergeny.

Full-text