Přehled

Vitamin D patří do skupiny lipofilních hormonů s pleiotropními účinky. Několik studií za poslední dobu naznačilo positivní roli při sarkopenii, kardiovaskulárních a neurologických onemocněních, inzulínové rezistenci a diabetu, malignitách a autoimunitních onemocněních a infekcích. U celé řady studií se vitamin D hodnotil na imunitní systém v reakci na infekci SARS-CoV-2 a jeho multimodální modulační účinek na patofyziologii infekce.

Hladiny kalcifediolu nepřímo úměrně korelují s infekcemi horních cest dýchacích, což zřejmě souvisí s jeho úlohou ve vrozené imunitě. Působí také jako chemoatraktant pro neutrofily a monocyty a představuje první bariéru v respiračním epitelu proti patogenní invazi. Kromě toho působí vitamin D inhibičně na adaptivní imunitní odpověď a ovlivňuje buněčnou, nebo humorální imunitu prostřednictvím potlačení proliferace B lymfocytů, produkce imunoglobulinů nebo diferenciace plazmatických buněk.

Výsledky a závěry

Ze všech těchto důvodů by kalcifediol mohl mít ochrannou roli při poškození plic způsobeném COVID-19, a to jak modulací citlivosti tkáně na angiotenzin II, tak podporou nadměrné exprese ACE-2. Slibné výsledky potenciální účinnosti suplementace vitaminu D při snižování závažnosti onemocnění COVID-19 byly prokázány v klinické studii u seniorů s infekcí SARS-CoV-2, kde perorální podávání vitaminu D snížilo potřebu léčby na jednotce intenzivní péče.

PubMed

Fulltext