Předpokládá se, že vyšší koncentrace vitaminu D mají příznivé účinky na lidský mozek. Cílem této nově publikované studie v The American Journal of Clinical Nutrition bylo prozkoumat vztah mezi hladinou vitaminu D v krvi a vzhledem mozkové tkáně při zobrazení MRI (nukleární magnetickou rezonancí), rizikem demence a cévní mozkové příhody (CMP, mrtvice).

Autoři použili údaje z UK Biobank ve Spojeném království (věk osob na začátku studie 37–73 let) ke zkoumání souvislosti mezi koncentracemi vitaminu D s výsledky zobrazení mozku (n = 33.523), rizikem demence a rizikem cévní mozkové příhody (n = 427.690; 3.414 a 5.339 případů). Analýzy byly upraveny podle věku, pohlaví, etnického původu, měsíce v roku, centra a socioekonomických faktorů, životního stylu a chování ve vztahu ke slunění a faktorů souvisejících s nemocí.

Výsledky: Nedostatek vitaminu D byl spojen se zvýšeným rizikem demence i mrtvice. Nejvyšší riziko měly osoby s koncentrací vitaminu D <25 nmol/l. Oproti osobám s vyšší hladinou vitaminu D (50–75,9 nmol/l) měli riziko demence o 79 % vyšší a riziko mozkové příhody o 40 % vyšší. Nelineární mendelovské randomizační analýzy potvrdily prahový účinek vitaminu D na demenci, přičemž se předpokládá, že riziko je o 54 % vyšší u osob s hladinou vitaminu D 25 nmol/l ve srovnání s osobami s hladinou vitaminu D 50 nmol/l. Jeví se, že zvýšením koncentrace vitaminu D na 50 nmol/l by se dalo předejít 17 % případů demence.

Závěry: Nízké koncentrace vitaminu D byly spojeny se změnami mozku a zvýšeným rizikem demence a mrtvice. Následné analýzy ukázaly, že nedostatek vitaminu D je příčinou demence.

Full-text