Vitamín D by mohl preventivně bránit vzniku kardiovaskulárních onemocnění prostřednictvím snížení hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), který slouží jako ukazatel probíhajících zánětlivých procesů v organizmu. Výsledek pozorovaný na 924 pacientech ukázal významný vliv vitamínu D na snížení koncentrací CRP v krvi.