Nedostatek vitaminu D byl spojen s rozvojem hypertenze, ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), metabolického syndromu, diabetu, ischemické choroby srdeční (ICHS) a srdečního selhání. Tato studie sledovala v kohortě 10.899 pacientů vliv podávání vitaminu D na kardiovaskulární zdraví po dobu 5 let a 8 měsíců.

Výsledky: Z 10.899 pacientů mělo 3.294 (29,7%) normální hladinu vitaminu D a 7.665 (70,3%) jí mělo nízkou. Nedostatek vitaminu D byl spojován s 2,64-násobným rizikem rozvoje několika kardiovaskulárních chorob včetně hypertenze, ICHS, kardiomyopatie a diabetu (p<0,05) a byl silným nezávislým prediktorem úmrtí z jakékoliv příčiny (p<0,0001). Doplnění vitaminu D přineslo podstatné prodloužení života o 61 % (p<0,0001).

Závěry: Nedostatek vitaminu D byl vyhodnocen jako silný a nezávislý prediktor dřívějšího úmrtí z jakékoliv příčiny a byl významně spojen s vyšším rizikem kardiovaskulárních chorob. Suplementace vitaminu D byla spojena s delším přežitím u pacientů s nedostatkem vitaminu D.

Pubmed

Fulltext