Vzhledem k vysokému podílu nedostatku vitaminu D u těhotných žen a možným účinkům na zdraví jejich potomků byl na toto téma proveden systematický přehled, jehož cílem je pomoci nastavit případná doporučení pro budoucí praxi.

Tato publikace hodnotila vztah mezi podáváním vitaminu D v těhotenství, sérovými koncentracemi 25-hydroxyvitaminu D (25(OH)D) a zdravotními stavem.

Publikace použila články ve vědecké literatuře z let 2000 až 2018. Celkem bylo zařazeno 20 randomizovaných klinických studií.

Závěry: Souhrnná data z klinických studií ukázala, že suplementace vitaminu D během těhotenství významně zvýšila 25(OH)D matky i dítěte. Suplementace vitaminem D během těhotenství snižuje výskyt inzulínové rezistence a zvyšuje porodní hmotnost plodu.

Pubmed

Fulltext