Nedostatek vitaminu D je jedním z globálních fenoménů, který zužuje více než polovinu světové populace. Většina případů spojuje tento problém s patologií muskuloskeletálního systému, konkrétně s křivicí u dětí a osteomalacií nebo osteoporózou u dospělých.

Poslední roky však narostlo množství přesvědčivých dat o souvislostech mezi nedostatkem vitaminu D a kardiovaskulární patologií. Nízké hladiny vitaminu D jsou spojeny s rozvojem nepříznivých kardiovaskulárních rizikových faktorů jako je arteriální hypertenze, diabetes mellitus a dyslipidemie, které jsou prediktory závažných kardiovaskulárních onemocnění včetně mrtvice a infarktu.

Existují silné důkazy, že vitamin D má silný vasoptotektivní účinek prostřednictvím zlepšení endoteliální dysfunkce, zabraňuje remodelaci krevních cév a myokardu, zlepšuje parametry krevního tlaku, snižuje riziko vzniku hypertrofie levé komory, zpomaluje fibrózu, snižuje riziko aterosklerózy, snižuje inzulínovou rezistenci a positivně ovlivňuje zánět a imunitní odpověď.

Články poskytují údaje o studiích prokazujících vliv nedostatku vitaminu D na rozvoj aterosklerózy, arteriální hypertenze, poruch srdečního rytmu a progrese chronického srdečního selhání.

Pubmed 1

Full-text 2