Američtí autoři představili tento týden na konferenci American Physiological Society (APS) a American Society for Nefrology Control of Renal Function in Health and Disease v Charlottesville ve Virginii výsledky svého výzkumu o vlivu vitaminu D na poškození kostí léčbou cukrovky.

Nová třída léků na cukrovku nazývaná inhibitory SGLT2 (glifloziny) zpomaluje progresi onemocnění ledvin souvisejících s cukrovkou a je stále více zvažována jako možnost léčby první volby pro lidi s diabetem, kteří mají vysoké riziko rozvoje onemocnění ledvin a srdce. Některé studie však zjistily, že inhibitory SGLT2 negativně ovlivňují zdraví kostí tím, že urychlují ztrátu minerální hustoty kostí a brání aktivaci vitaminu D v organizmu, což může zvýšit riziko zlomeniny kostí.

Vědci z University of Maryland School of Medicine sledoval dospělé z komunity Amišů v Pensylvánii, jelikož na rozdíl od komerčně zpracovaného mléka není farmářské mléko obohaceno vitamínem D. Je proto pravděpodobnější, že Amišové konzumují ve stravě méně vitamínu D než běžná americká populace.

Dobrovolníci užívali kanagliflozin, inhibitor SGLT2, po dobu pěti dnů před a poté, co jim byly podáván vitaminu D. Vědci zjistili, že u lidí, kteří měli nedostatek vitaminu D, vedl kanagliflozin k významnému snížení hladiny vitaminu D v séru o 31 %. U osob s normální koncentrací vitaminu D v séru došlo k mnohem menšímu poklesu jeho hladiny (o 7 %). Podávání vitaminu D zvýšilo hladinu parathormonu, který reguluje hladinu vápníku v krvi.

Výzkumný tým vysvětlil, že tato krátkodobá studie s podáváním vitaminu D za účelem potlačení nepříznivých účinků inhibitorů SGLT2 na zdraví kostí ukazuje slibné výsledky, ale je zapotřebí více výzkumu. „Bude nutné dlouhodobější sledování, aby se zjistilo, zda se tato zrychlená ztráta kostní minerální denzity nakonec přenese do zvýšeného rizika zlomenin kostí v průběhu 10–20 let chronické terapie,“ řekla Zhinous Yazdi, MD, první autorka studie.

Závěry: V souladu s výsledky této studie autoři doporučují, aby pacienti a lékaři zvážili možnost užívání vitaminu D k obnovení a udržení normální koncentrace vitaminu D u diabetiků s nedostatkem vitamínu D, kteří užívají inhibitory SGLT2 (glifloziny).

Zdroj