Mezi základní způsoby používané ke zvýšení koncentrace vitaminu D v séru jsou expozice slunečnímu záření a perorální suplementace. Autoři této studie se zaměřili na stanovení zvýšení hladin vitaminu D v séru porovnáním vystavení slunečnímu záření a perorální suplementace vitaminu D u účastníků s deficitem vitaminu D, kteří zvolili strategii léčby na základě sdíleného rozhodování. Základní doporučení pro délku slunění za účelem získání dostatečné hladiny vitaminu D je vystavení paží a dolních končetin slunci po dobu 5-30 minut, třikrát týdně mezi 10. a 15. hodinou, což může stačit k dosažení dostatečné koncentrace vitaminu D od května do září u bělošské populace se světlejším odstínem kůže.

Metody: Jihokorejští autoři zařadili do hodnocení 197 účastníků ve věku ≥ 19 let, kteří měli nedostatek vitaminu D (sérová koncentrace pod 50 nmol/l). Účastníci si zvolili svou léčebnou metodu prostřednictvím sdíleného rozhodování podle preference: vystavení slunečnímu záření nebo 1.000 IU perorální suplementace vitaminu D3 denně. Změny sérové ​​koncentrace vitaminu D a trvání sluneční expozice se hodnotily po 3 měsících. Ze 197 účastníků zvolilo 26 (13 %) expozici slunečnímu záření a 171 (87 %) perorální suplementaci vitaminu D. Sezónní rozložení účastníků a míra sledování po 3 měsících se významně nelišily. Korejská populace má však poněkud tmavší odstín kůže, než průměrná bělošská populace, doporučovaná délka expozice slunci proto pro tuto populaci proto nemusí stačit.

Výsledky: Ve skupině účastníků, kteří se vystavovali slunečnímu záření, nedošlo k žádnému významnému zvýšení sérových hladin vitaminu D v séru. Ve skupině s perorální suplementací vitaminu D se průměrná hladina vitaminu D v séru po 3 měsících zvýšila o 27,5 nmol/. Průměrná délka denní expozice slunečnímu záření se během období studie mezi oběma skupinami významně nelišila (průměrně 53 minut denně).

Závěry: Perorální suplementace 1.000 IU vitaminu D3 denně významně zvýšila hladiny vitaminu D v séru u účastníků s deficitem vitaminu D po 3 měsících, zatímco pouhá expozice slunečnímu záření nikoli. Tato studie naznačuje, že perorální suplementace je účinnější než vystavení slunci při zvyšování hladiny vitaminu D v zimních měsících.

Full-text