Prof. J. Ruprich ze Státního zdravotního ústavu popisuje nově publikovanou studii, ve které se sledovalo od roku 1999 do roku 2018 celkem 20.025 osob bez anamnézy infarktu myokardu a s nedostatkem vitaminu D (sérové hladiny vitaminu D pod 50 nmol/l).

Pacienti byli rozděleni do tří skupin. Skupina A nedostala žádnou léčbu vitaminem D, pacientům ve skupině B byl lékařem předepsán vitamin D v tabletách nebo tobolkách s cílem zvýšení sérové hladiny vitaminu D na 50-74 nmol/l a pacientům ve skupině C byl lékařem předepsán vitamin D s cílem zvýšení sérové hladiny vitaminu D nad 75 nmol/l .

Ve studii se zjistilo se, že léčení pacienti s nejvyšší hladinou vitaminu D (skupina C) měli o 27 % nižší riziko infarktu myokardu (p<0,02) než neléčení pacienti (skupina A) a dokonce měli o 35 % nižší riziko infarktu myokardu (p<0,002) i než pacienti se střední hladinou vitaminu D (skupina B).

Co se týče celkové mortality, tzn. úmrtí z jakékoliv příčiny, pacienti ve skupině C měli o 39 % nižší úmrtnost (p<0,001) a pacienti ve skupině B o 41 % nižší úmrtnost (p<0,001) než neléčení pacienti ze skupiny A. Jinými slovy, pacienti s nedostatkem vitaminu D, kteří následně dostali lékařský recept a užívali vitamin D, žili déle; neléčení pacienti s nedostatkem vitaminu D umírali tedy předčasně, protože jednoduchým užíváním vitaminu D v takové dávce, aby se jim sérová hladina vitaminu D zvýšila nad 50, resp. nad 75 nmol/l, by si mohli prodloužit život.

Jaké dávky vitaminu D se doporučují v krevním séru? Podle prof. Rupricha se obvykle se doporučuje mít sérovou hladinu vitaminu D nejméně 50 nmol/l. Řada endokrinologických pracovišť doporučuje jako optimální 75 až 250 nmol/l.

Co můžete udělat podle prof. Rupricha hned? Poraďte se svým praktickým lékařem nebo v biochemické laboratoři (samoplátci, cena 400-800 Kč) a nechte si změřit své hodnoty vitaminu D v krevním séru.

Informace na stránce SZÚ

Full-text