Vitamin D3 je steroidní hormon produkovaný v kůži v množství odhadovaném na 25.000 mezinárodních jednotek (IU) denně působením UVB záření na 7-dehydrocholesterol. Nedostatek vitamínu D je běžný kvůli nedostatečnému vystavení pokožky slunci a protože vitamín D je přítomen ve velmi malém množství potravin. Nedostatek vitaminu D je silně spojen se zvýšeným rizikem mnoha nemocí, z nichž některé byly v minulosti dramaticky zlepšeny buď adekvátní expozicí pokožky UVB záření, nebo po perorální nebo topické aplikaci vitamínu D. Mezi tato onemocnění patří astma, psoriáza, revmatoidní artritida, křivice a tuberkulóza.

V této studii autorů z USA byla všem pacientům ve státní nemocnici v Cincinati, Ohio, od července 2011 při príjmu vyšetřena hladina vitaminu D a byla jim nabídnuta suplementace vitaminu D3 pro prevenci nebo pro léčbu nedostatku vitaminu D. Během několika let autoři přijali více než 4.700 pacientů, z nichž většina souhlasila se suplementací 5.000 IU nebo 10.000 IU vitaminu D3 denně. Někteří pacienti z důvodu přidružených onemocnění požadovalo větší dávky vitaminu D3 – od 20.000 IU do 50.000 IU denně.

Výsledky: U žádného pacienta nebyl zaznamenán výskyt hyperkalcémie vyvolané vitaminem D3, ani žádné nežádoucí účinky, které by mohly být způsobeny suplementací vitaminu D3.

Tři pacienti s psoriázou vykazovali výrazné klinické zlepšení jejich kůže při užívání 20.000 až 50.000 IU vitaminu D3 denně.

Analýza 777 nedávno testovaných pacientů (nových a dlouhodobých) bez suplementace vitaminu D3 odhalila, že 28,7 % z nich mělo koncentraci vitaminu D v krvi <50 nmol/l a 64,1 % <75 nmol/l, zatímco 418 pacientů užívajících vitamin D3 dostatečně dlouho mělo průměrnou hladinu vitaminu D v séru 297, 5 nmol/l. Sérová hladin vápníku v těchto dvou skupinách byla 9,5 (pacienti bez suplementace vitaminu D3) oproti 9,6 (pacienti se suplmentací vitaminu D3) po vyloučení pacientů s jinými příčinami hyperkalcémie. Průměrné hladiny parathormonu byly 24,2 pg/ml (pacienti s vitaminem D3) oproti 30,2 pg/ml (pacienti bez vitaminu D3).

Závěry: Dlouhodobé doplňování vitamínu D3 v denních dávkách v rozmezí 5.000 IU až 50 000 IU se jeví bezpečné. Při použití těchto dávek vitamínu D po dobu až 7 let nebyly pozorovány žádné případy hyperkalcémie. Nejvyšší hladina vitaminu D3 v krvi dosažená při suplementaci 10.000 IU denně byla 505 nmol/l. Průměrné sérové hladiny vitaminu D u pacientů užívajících 10.000 IU vitaminu D3 denně byly 240 nmol/l a 290 nmol/l ve 2 souborech dat. Astma a psoriázu jsme kontrolovaly denní dávkou 25.000 IU a 50.000 IU vitaminu D3.

Pubmed

Full-text