Problematika

Souvislost mezi sérovou hladinou 25-hydroxyvitaminu D (25-OHD) a výskytem astmatu u dětí byla vždy kontroverzní a vyžaduje pravidelné přehodnocení.

Metodologie

Databáze Pubmed, Ovid Medline, Embase, Cochrane Library byly systematicky prohledány do dubna 2020 za účelem vytvoření systematického přehledu a metaanalýzy. Vybrány byly studie, které buďto měřily hladinu 25-OHD v séru u dětí nebo klasifikovaly děti na základě hladiny 25-OHD ke srovnání prevalence astmatu.

Výsledky a závěr

Celkem bylo zahrnuto 35 studií, mezi nimiž 24 prací analyzovalo vztah mezi hladinou 25-OHD a astmatem a 12 studií hodnotilo léčebný účinek vitaminu D. Děti s astmatem (n = 5 711) měly významně nižší hladinu 25-OHD než děti bez astmatu (n = 21 561 účastníků) (21,7 ng/ml versus 26,5 ng/ml, SMD = -1,36, 95 % = -2,40–0,32, P = 0,010). Kromě toho měly děti s astmatem léčené vitaminu D významně nižší míru recidivy než skupina s placebem (18,4 % versus 35,9 %, RR = 0,35, 95 % CI = 0,35-0,79, P = 0,002).

Závěrem lze konstatovat, že děti s astmatem měly nižší hladinu 25-OHD než zdravé děti a podávání vitaminu D by mohlo snížit míru recidivy astmatu. Studie na základě svých výsledků došla k závěru, že nižší 25-OHD může způsobit astma v dětství.