Italští autoři této nové publikace hodnotili vědecké údaje o vztahu infekce SARS-CoV2 (COVID-19) a nedostatku či suplementaci vitaminu D. Autoři provedli systematický přehled dostupných studií do dubna 2021. Shrnuli údaje z 38 klinických studií, včetně dvou randomizovaných, kontrolovaných klinických studií a 27 kohortových studií, které zahrnuly celkem 205.565 pacientů s informacemi o sérové koncentraci vitaminu D a 2.022 pacientů užívajících vitamin D. Z těchto pacientů 1.197 bylo léčeno na JIP, nebo potřebovali invazivní mechanickou ventilaci nebo intubaci a hospitalizaci. Více než 910 pacientů v souvislosti s infekcí COVID-19 umřelo. Primárními výsledky byly závažnost průběhu COVID-19 a úmrtnost a jejich souvislost se suplementací vitaminu D.

Výsledky: Suplementace vitaminu D byla spojena s významně nižším rizikem jak závažného průběhu onemocnění COVID-19, tak i úmrtnosti. U pacientů na suplementaci vitaminu D se objevilo větší snížení rizika úmrtnosti u starších jedinců a ve vyšších zeměpisných šířkách.

Závěry: Zjistila se významná souvislost mezi suplementací vitaminu D a COVID-19, zahrnující riziko těžšího průběhu onemocnění a úmrtnosti, zejména v zimních obdobích s nedostatkem vitaminu D a u pacientů, kteří neměli závažný průběh.

Full-text