Nedostatek vitaminu D je spojován se střevní dysbiózou a střevními záněty. Zatímco přínosy suplementace vitaminu D pro střevní mikrobiotu byly studovány u pacientů s chronickými onemocněními, vliv suplementace na mikrobiotu jinak zdravých jedinců zatím prozkoumány nebyly.

Autoři této prospektivní klinické studie proto podávali 50.000 IU vitaminu D3 jednou týdně 80 jinak zdravým ženám s nedostatečnou hladinou vitaminu D po dobu 12 týdnů. Všem změřili hladinu vitaminu D v séru a pomocí sekvenování genu 16S rRNA zjistili složení střevní mikrobioty na začátku a na konci studie.

Výsledky: Suplementace vitaminu D významně zvýšila rozmanitost střevní mikrobioty. Konkrétně se zvýšil poměr kmenů Bacteroidetes k Firmicutes a zároveň se zvýšilo množství zdraví prospešných kmenů Akkermansia a Bifidobacterium. Po suplementaci vitaminu D se zjistily významné variace v enterotypech dvou nejdominantnějších rodů – Bacteroides a Prevotella.

Při srovnání respondérek a non-respondérek (žen neodpovídajících na suplementaci vitaminu D, tzn. nedošlo u nich ke zvýšení koncentrace vitaminu D nad 50 nmol/l) se zjistily výraznější změny v množství hlavních kmenů u respondérek a významný pokles Bacteroides acidifaciens u žen neodpovídajících na suplementaci.

Závěry: Tato studie potvrdila pozitivní vliv suplementace vitaminu D na střevní mikrobiotu a možnou souvislost mezi složením střevní mikrobioty a odpovědí na suplementaci vitaminu D.

Full-text