Tato kohortová studie se zaměřila na pozorování potřeby kyslíkové terapie a intenzivní péče nebo jejich kombinace u pacientů s COVID-19 užívajících vitamin D, hořčík a vitamin B12 ve srovnání s pacienty bez této suplementace.

Pacienti byli rozřazeni do dvou skupin, léčení a neléčení, přičemž první skupina dostávala perorální dávku 1000 IU vitaminu D denně. V období mezi lednem a dubnem roku 2020 autoři sledovali 43 pacientů nad 50 let věku.

Po analýze a odstranění potenciálních negativních vlivů a matoucích faktorů statistika poukázala na menší potřebu akutní podpůrné léčby u pacientů s COVID-19 ve skupině léčených vitaminem D.

Závěr: Léčba vitaminem D zmírňuje průběh nemoci u starších pacientů s infekcí COVID-19.

Pubmed

Fulltext