Studie si v souvislosti pandemie dala za cíl zhodnotit preventivní a terapeutické účinky různých farmakologických látek při podávání během infekce COVID-19. Studie ukazuje, že s ohledem na dostupná data může být suplementace vitaminu D, zejména u jedinců s pravděpodobným nedostatkem vitaminu D, slibnou možností.

Autoři zanalyzovali důkazy, že suplementace vitaminu D může být cenným preventivním i terapeutickým prostředkem u skupin ohrožených nebo infikovaných onemocněním COVID-19.

Pojednala také o další zajímavé problematice, a sice jak by bylo možné nejlépe navrhnout klinické studie k vyhodnocení možných výhod suplementace vitaminem D ve prospěch veřejného zdraví během pandemie.

PubMed

Fulltext